Tänder - En hel del rörande Tänder


Tandläkare

Tandläkare

Att gå till tandläkaren är inte det roligaste för de flesta. Många känner obehag, dels över den sterila miljön, men också inför den eventuella smärta man kan råka ut för om man behöver borra i tänderna. Det finns många sätt att hindra och lindra smärtan och rädslan inför en behandling.
Ifall du eller ditt barn känner mycket starkt obehag är det bra att meddela detta vid besöket och i extrema fall kan man få remiss till specialisttandläkare. Många landsting har också specialister på barntandvård.