Tänder - En hel del rörande Tänder


Tandnumrering

Tandnumrering

För att tydligt kunna definiera vilka tänder man menar så namnges ränderna enligt ett i Sverige standardiserat tandsystem. Käkarna delas in i fyra delar där över och under käke är ena skiljelinjen och vänster och höger sida är andra skiljelinjen.
Tandnumreringen är enligt följande:

  • Höger överkäke har siffran 1
  • Vänster överkäke har siffran 2
  • Vänster underkäke har siffran 3
  • Höger underkäke har siffran 4
Mjölktänder

Om mjölktanden sitter kvar lägger man till 4 till käkens nummer.

Därefter definierar i vilken position tanden sitter. Framtanden har position 1 och efterföljande tand kallas 2.

  • Tand 23 innebär vänster överkäkes tredje tand
  • Tand 81 innebär Höger underkäkes framtand